V pojasnilu FURS-a, izdanem 23. decembra 2013, št. 4210-11634/2013, je zapisano: »Bitcoin virtualna valuta se ne šteje za denarno sredstvo v smislu 7. točke 4. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih. Prav tako se bitcion ne šteje za finančni instrument.«

Slednje lahko smiselno posplošimo na vse kriptovalute.

Obdavčitev je odvisna od vrste davčnega zavezanca:

  1. fizična oseba
  2. samostojni podjetnik
  3. pravna oseba

1. Fizična oseba

  1. dobiva plačilo s kriptovaluto;
  2. trguje s kriptovalutami;
  3. rudari kriptovalute.

A. PLAČILO S KRIPTOVALUTO

Če fizična oseba dobi za opravljeno storitev plačilo v obliki kriptovalute, se takšen dohodek obdavči kot dohodek, prejet v naravi. Višina dohodka se določi na podlagi primerljive tržne cene v času, ko je dohodek prejet. Višina obdavčitve pa je odvisna od dejanske vsebine storitve, ki je bila opravljena.

B. TRGOVANJE S KRIPTOVALUTAMI

Pri trgovanju s kriptovalutami fizična oseba ne plača davka in zaslužek ni predmet obdavčitve z dohodnino.

C. RUDARJENJE KRIPTOVALUT

Rudarjenje je obdavčeno z dohodnino (poveča se osnova), kot “drugi dohodek”. Višina dohodka se določi v evrih. Upošteva se vrednost kriptovalute v času, ko je dohodek prejet.

2. Fizična oseba, ki opravlja dejavnost (npr. samostojni podjetnik, popoldanski s.p.)

Če fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ustvari dobiček na podlagi trgovanja s kriptovalutami ali rudarjenja kriptovalut, se takšen dobiček obdavči kot dohodek iz dejavnosti.

3. Pravna oseba

Zakon o davku od dohodkov za pravne osebe izrecne določbe, ki bi konkretno obravnavala dohodke, povezane s poslovanjem s kriptovalutami ne pozna. Davčna osnova se tako določi na podlagi prihodkov in odhodkov, ugotovljenih v izkazu poslovnega izida, pri čemer se upoštevajo računovodska pravila. Ta določajo, da se vrednost valute preračunava na dan prejema in da se dolgovi preračunavajo na dan bilance stanja.

 

Podrobnejše informacije si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Pojasnilo FURS / št. 4210-11634/2013

Davčna obravnava poslovanja z virtualnimi valutami z vidika DDV

 

Članek je le povzetek zakonodaje v času pisanja članka. Avtor ne prevzema pravne odgovornosti za napačno interpretacijo. V primeru kasnejših sprememb zakonodaje avtor ne odgovarja za uskladitev čalanka z novimi zakoni.

 

Delite objavo s prijatelji!
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone